Privacy Policy

Privacy policy gordijnwebwinkel.nl

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens volgens de nieuwste AVG regels, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 


1. Bedrijfsgegevens


Naam bedrijf: gordijnwebwinkel.nl

Website: https://www.gordijnwebwinkel.nl 

Inschrijfnummer KvK: 16032480

BTW-nummer: NL 8007.78.807.B01 2. E-mailadres


  1. a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is mogelijk door het achterlaten van een verzet via klantenservice@gordijnwebwinkel.nl


3. Postadres


Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd. 4. Telefoonnummer


Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden. 5. Overige persoonsgegevens


Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 


de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:


a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

d. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

Gegevens met betrekking tot financiële zaken worden bewaard conform de eisen van de Belastingdienst 7 jaar 6. Bijzondere persoonsgegevens


De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens


Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector; 

De website is uitgevoerd met een SSL certificaat. Te herkennen aan het slotje in de browser.

SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden.


8. Veiligheid opslag van gegevens


Veiligheidscriteria 


a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding. 

b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan. 

c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen volgens de AVG eisen. 9. Toegang tot uw gegevens


Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres. 10. Contact


Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 


a. Op het volgende e-mailadres: klantenservice@gordijnwebwinkel.nl

b. Op het volgende telefoonnummer: 073-6563255


  

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.